Liczba odwiedzin strony: 14517 Osób na stronie: 3
 

Andrzej Stanisław Parlak

 
 
Andrzej Stanisław Parlak
 
Poziomkowa 2
77-100 Bytów
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 49 poz. 358 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/05
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 marca 2006 r. sygn. akt K 17/05 (Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb - przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Marek Safjan - sprawozdawca, Jerzy Stępień, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 20 marca 2006 r., wniosku Prezesa Naczelnego Sądu...
Monitor Polski 2002 Nr 11 poz. 199 - Nadanie statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
ZARZĄDZENIE NR 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości. (M.P. z dnia 22 marca 2002 r.) Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: § 1.  Ministerstwu Sprawiedliwości nadaje się statut, stanowiący...